Cháy tàu tại Kiên Giang, thiệt hại 13 tỷ đồng

Cháy tàu tại Kiên Giang, thiệt hại 13 tỷ đồng

Phú Quốc: Cháy tàu, thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng

Phú Quốc: Cháy tàu, thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng

Phú Quốc: Cháy tàu cá, thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng

Phú Quốc: Cháy tàu cá, thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng

Kiên Giang: Bà hỏa 'nuốt chửng' tàu cá, thiệt hại hơn 10 tỷ đồng

Kiên Giang: Bà hỏa 'nuốt chửng' tàu cá, thiệt hại hơn 10 tỷ đồng

Cháy ghe cào thiệt hại 13 tỷ đồng

Cháy ghe cào thiệt hại 13 tỷ đồng

Phú Quốc-Kiên Giang: Tàu chở 10.000 lít dầu cháy trụi trong đêm

Phú Quốc-Kiên Giang: Tàu chở 10.000 lít dầu cháy trụi trong đêm

Tàu chở dầu cháy ngùn ngụt trên biển Phú Quốc

Tàu chở dầu cháy ngùn ngụt trên biển Phú Quốc

Kiên Giang: Tàu cá chở 10.000 lít dầu cháy rụi, thiệt hại 13 tỉ đồng

Kiên Giang: Tàu cá chở 10.000 lít dầu cháy rụi, thiệt hại 13 tỉ đồng

Tàu chứa 10.000 lít dầu bốc cháy trong đêm trên biển Phú Quốc

Tàu chứa 10.000 lít dầu bốc cháy trong đêm trên biển Phú Quốc

Tàu biển chứa 10.000 lít dầu cháy rụi trên biển Phú Quốc

Tàu biển chứa 10.000 lít dầu cháy rụi trên biển Phú Quốc

Tàu cá chở 10.000 lít dầu cháy rụi, thiệt hại 13 tỉ đồng

Tàu cá chở 10.000 lít dầu cháy rụi, thiệt hại 13 tỉ đồng

Tàu cá chở 10.000 lít dầu cháy dữ dội ở Phú Quốc gây thiệt hại lớn

Tàu cá chở 10.000 lít dầu cháy dữ dội ở Phú Quốc gây thiệt hại lớn

Cháy tàu cá tại Kiên Giang thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng

Cháy tàu cá tại Kiên Giang thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng

Phú Quốc: Tàu cá cháy dữ dội trên biển, ước tính thiệt hại 13 tỷ đồng

Phú Quốc: Tàu cá cháy dữ dội trên biển, ước tính thiệt hại 13 tỷ đồng

Tàu cá chở 10.000 lít dầu cháy rụi ở Phú Quốc, thiệt hại 13 tỉ

Tàu cá chở 10.000 lít dầu cháy rụi ở Phú Quốc, thiệt hại 13 tỉ

Cháy tàu trên biển Phú Quốc, thiệt hại 13 tỉ đồng

Cháy tàu trên biển Phú Quốc, thiệt hại 13 tỉ đồng

Tàu cá chứa 10.000 lít dầu bốc cháy, thiệt hại 13 tỷ đồng

Tàu cá chứa 10.000 lít dầu bốc cháy, thiệt hại 13 tỷ đồng