'Đôi mắt' đánh giặc

'Đôi mắt' đánh giặc

Đến tham quan Bảo tàng Quân đoàn 1, nhiều du khách chú ý đến chiếc ống nhòm được đặt trang trọng bên trong...