Nghề biển thiếu người…đi biển

Nghề biển thiếu người…đi biển

Khen thưởng nhóm 'Hiệp sỹ' Bình Dương dũng cảm phá án

Khen thưởng nhóm 'Hiệp sỹ' Bình Dương dũng cảm phá án

Hiệp sĩ truy đuổi, tước dao và súng điện 3 tên cướp giật

Hiệp sĩ truy đuổi, tước dao và súng điện 3 tên cướp giật

Bị truy đuổi, băng cướp dùng dao và súng điện chống trả 'hiệp sĩ'

Bị truy đuổi, băng cướp dùng dao và súng điện chống trả 'hiệp sĩ'

Hiệp sĩ đường phố quật ngã nhóm cướp dùng dao và súng điện chống trả

Hiệp sĩ đường phố quật ngã nhóm cướp dùng dao và súng điện chống trả

Bị truy đuổi, nhóm cướp giật dùng súng điện điên cuồng chống trả

Bị truy đuổi, nhóm cướp giật dùng súng điện điên cuồng chống trả

Dùng dao và súng điện đi cướp, 3 gã trai bị 'hiệp sĩ' Bình Dương tóm gọn

Dùng dao và súng điện đi cướp, 3 gã trai bị 'hiệp sĩ' Bình Dương tóm gọn

'Hiệp sĩ' bắt nhóm cướp giật có dao và roi điện

'Hiệp sĩ' bắt nhóm cướp giật có dao và roi điện

Bắt nóng 3 nghi can cướp điện thoại của người đi đường

Bắt nóng 3 nghi can cướp điện thoại của người đi đường

Nhóm cướp dùng dao, súng điện chống trả 'hiệp sĩ'

Nhóm cướp dùng dao, súng điện chống trả 'hiệp sĩ'

Nhóm cướp dùng dao, súng điện chống trả khi bị truy bắt

Nhóm cướp dùng dao, súng điện chống trả khi bị truy bắt

Nhóm cướp dùng dao và súng điện chống trả 'hiệp sĩ' khi bị truy đuổi

Nhóm cướp dùng dao và súng điện chống trả 'hiệp sĩ' khi bị truy đuổi

Nhóm cướp dùng dao, súng điện đi cướp giật sa lưới 'hiệp sĩ' Bình Dương

Nhóm cướp dùng dao, súng điện đi cướp giật sa lưới 'hiệp sĩ' Bình Dương