Cây giống sốt giá - nhà vườn bội thu

Cây giống sốt giá - nhà vườn bội thu

Do nhu cầu thị trường tiêu thụ mạnh nên cây giống ở tỉnh Bến Tre hiện đang sốt giá. Trong đó, nhiều loại...