Hai học sinh trả lại túi vàng 6,5 chỉ

Hai học sinh trả lại túi vàng 6,5 chỉ

Ngày 24-5, Công an xã Phước Hiệp (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đã trao trả 6,5 chỉ vàng do 2 em học...
Hai học sinh Bình Định trả 6,5 chỉ vàng cho người đánh rơi

Hai học sinh Bình Định trả 6,5 chỉ vàng cho người đánh rơi

Hai học sinh lớp 3 trả túi vàng cho người đánh rơi

Hai học sinh lớp 3 trả túi vàng cho người đánh rơi

Tìm thấy chủ nhân túi vải đựng vàng rơi ở sân trường tiểu học

Tìm thấy chủ nhân túi vải đựng vàng rơi ở sân trường tiểu học

Tìm thấy chủ nhân túi vàng hai em học sinh lớp 3 nhặt được

Tìm thấy chủ nhân túi vàng hai em học sinh lớp 3 nhặt được

Hai học sinh lớp 3 nhặt được 6 chỉ vàng đem trả lại người mất

Hai học sinh lớp 3 nhặt được 6 chỉ vàng đem trả lại người mất

Hai học sinh lớp 3 nhặt được túi vàng mang giao nộp nhà trường

Tuyên dương 2 học sinh tiểu học trả lại vàng nhặt được

Nhặt được 6 chỉ vàng, hai học sinh lớp 3 đem nộp cho nhà trường

Học sinh lớp 3 nhặt được túi vàng, tìm cách trả lại người đánh mất

Bình Định: 2 học sinh Tiểu học trả lại 6 chỉ vàng nhặt được

Nhặt được túi có vàng, học sinh lớp 3 nộp thầy hiệu trưởng

Tấm gương tốt đẹp của hai nam sinh tiểu học ở Bình Định

Nhặt được túi vàng, 2 học sinh lớp 3 trả lại người mất

Hai học sinh lớp 3 nhặt được 6 chỉ vàng đem nộp cho công an

Nhặt được túi vàng, 2 học sinh Bình Định giao nộp công an