Người truyền lửa nghề kim hoàn xứ Huế

Người truyền lửa nghề kim hoàn xứ Huế

Sinh con trên taxi

Sinh con trên taxi

Tài xế taxi Mai Linh đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe

Tài xế taxi Mai Linh đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe

Tài xế đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe taxi

Tài xế đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe taxi

Quảng Nam: Nam tài xế lái taxi trở thành 'bà đỡ' bất đắc dĩ

Quảng Nam: Nam tài xế lái taxi trở thành 'bà đỡ' bất đắc dĩ

Một bé trai chào đời trên taxi

Một bé trai chào đời trên taxi

Thưởng nóng tài xế đỡ đẻ giúp sản phụ trên xe taxi

Thưởng nóng tài xế đỡ đẻ giúp sản phụ trên xe taxi

Tài xế taxi đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe

Tài xế taxi đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe

Tài xế đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe taxi

Tài xế đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe taxi

Nam tài xế đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên taxi

Nam tài xế đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên taxi

Quảng Nam: Tài xế đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe taxi

Quảng Nam: Tài xế đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe taxi

Lái xe taxi Mai Linh đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe

Lái xe taxi Mai Linh đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe

Tâm sự của sản phụ sinh con trên taxi

Tâm sự của sản phụ sinh con trên taxi