Để Thủ Thiêm ra nông nỗi này có trách nhiệm của lãnh đạo TPHCM

Để Thủ Thiêm ra nông nỗi này có trách nhiệm của lãnh đạo TPHCM

Cử tri trách bà Quyết Tâm sao không đưa vấn đề Thủ Thiêm ra Quốc hội

Cử tri trách bà Quyết Tâm sao không đưa vấn đề Thủ Thiêm ra Quốc hội

Cử tri đặt câu hỏi 'sao bà Quyết Tâm không đưa vấn đề Thủ Thiêm ra Quốc hội?'

Cử tri đặt câu hỏi 'sao bà Quyết Tâm không đưa vấn đề Thủ Thiêm ra Quốc hội?'

Người dân Thủ Thiêm: Xin chủ tọa đừng cắt loa

Người dân Thủ Thiêm: Xin chủ tọa đừng cắt loa

Cử tri trách bà Quyết Tâm 'sao không đưa vấn đề Thủ Thiêm ra Quốc hội'

Cử tri trách bà Quyết Tâm 'sao không đưa vấn đề Thủ Thiêm ra Quốc hội'

'Chúng tôi không gạt bà con; làm chưa xong tôi còn đến!'

'Chúng tôi không gạt bà con; làm chưa xong tôi còn đến!'

Nhức nhối chuyện bồi thường, tái định cư ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Nhức nhối chuyện bồi thường, tái định cư ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm