Nghệ An: Thương tâm bé trai ra đồng bắt cua với bố bị rắn cắn nguy kịch

Nghệ An: Thương tâm bé trai ra đồng bắt cua với bố bị rắn cắn nguy kịch

Kéo điện ra đồng để bẫy diệt chuột, vợ chết, chồng nguy kịch

Kéo điện ra đồng để bẫy diệt chuột, vợ chết, chồng nguy kịch

Kéo điện bẫy chuột, chồng chết tức tưởi, vợ bất tỉnh bên bờ ruộng

Kéo điện bẫy chuột, chồng chết tức tưởi, vợ bất tỉnh bên bờ ruộng

Vợ tử vong, chồng nguy kịch vì bẫy chuột bằng điện?

Vợ tử vong, chồng nguy kịch vì bẫy chuột bằng điện?

Kéo điện ra đồng bẫy chuột, vợ chết, chồng nguy kịch

Kéo điện ra đồng bẫy chuột, vợ chết, chồng nguy kịch

Vợ chồng thương vong do bẫy chuột: Chưa có nghi vấn án mạng

Vợ chồng thương vong do bẫy chuột: Chưa có nghi vấn án mạng

Kéo điện bẫy chuột, vợ tử vong tại chỗ, chồng nguy kịch

Kéo điện bẫy chuột, vợ tử vong tại chỗ, chồng nguy kịch

Bẫy chuột bằng điện, vợ chết, chồng nguy kịch

Bẫy chuột bằng điện, vợ chết, chồng nguy kịch

Kéo điện ra đồng diệt chuột, 2 vợ chồng thương vong

Kéo điện ra đồng diệt chuột, 2 vợ chồng thương vong

Quảng Nam: Hai vợ chồng thương vong nghi do bị giật điện

Quảng Nam: Hai vợ chồng thương vong nghi do bị giật điện

Quảng Nam: Rủ nhau ra đồng bẫy chuột, hai vợ chồng bị điện giật, một người tử vong tại chỗ

Quảng Nam: Rủ nhau ra đồng bẫy chuột, hai vợ chồng bị điện giật, một người tử vong tại chỗ

Kéo điện bẫy chuột, 2 vợ chồng thương vong

Kéo điện bẫy chuột, 2 vợ chồng thương vong

Dùng điện bẫy chuột, vợ bị giật tử vong, chồng nguy kịch

Dùng điện bẫy chuột, vợ bị giật tử vong, chồng nguy kịch

Hai vợ chồng thương vong vì kéo điện ra đồng diệt chuột

Hai vợ chồng thương vong vì kéo điện ra đồng diệt chuột

Vợ chết, chồng nguy kịch khi kéo điện ra đồng bẫy chuột

Vợ chết, chồng nguy kịch khi kéo điện ra đồng bẫy chuột

Giăng bẫy chuột, vợ chết, chồng bất tỉnh giữa đồng

Giăng bẫy chuột, vợ chết, chồng bất tỉnh giữa đồng