Nghệ An: Thương tâm bé trai ra đồng bắt cua với bố bị rắn cắn nguy kịch

Nghệ An: Thương tâm bé trai ra đồng bắt cua với bố bị rắn cắn nguy kịch

Trong lúc đang bắt cua ngoài đồng với bố, bé trai 11 tuổi không may bị rắn độc cắn dẫn tới tình trạng vô...
Kéo điện bẫy chuột, chồng chết tức tưởi, vợ bất tỉnh bên bờ ruộng

Kéo điện bẫy chuột, chồng chết tức tưởi, vợ bất tỉnh bên bờ ruộng

Kéo điện ra đồng bẫy chuột, vợ chết, chồng nguy kịch

Kéo điện ra đồng bẫy chuột, vợ chết, chồng nguy kịch

Kéo điện bẫy chuột, vợ tử vong tại chỗ, chồng nguy kịch

Kéo điện bẫy chuột, vợ tử vong tại chỗ, chồng nguy kịch

Bẫy chuột bằng điện, vợ chết, chồng nguy kịch

Bẫy chuột bằng điện, vợ chết, chồng nguy kịch

Kéo điện ra đồng diệt chuột, 2 vợ chồng thương vong

Kéo điện ra đồng diệt chuột, 2 vợ chồng thương vong

Quảng Nam: Rủ nhau ra đồng bẫy chuột, hai vợ chồng bị điện giật, một người tử vong tại chỗ

Kéo điện bẫy chuột, 2 vợ chồng thương vong

Hai vợ chồng giăng bẫy chuột bị điện giật thương vong

Dùng điện bẫy chuột, vợ bị giật tử vong, chồng nguy kịch

Hai vợ chồng thương vong vì kéo điện ra đồng diệt chuột

Vợ chết, chồng nguy kịch khi kéo điện ra đồng bẫy chuột

Giăng bẫy chuột, vợ chết, chồng bất tỉnh giữa đồng

Kéo điện bẫy chuột, vợ chết, chồng nguy kịch