Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra thành công tốt đẹp

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân (An...
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

Nhân sự mới tại Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bến Tre và An Giang

Nhân sự mới tại Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bến Tre và An Giang

Bổ nhiệm đồng chí Châu Văn Ly giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh

Bổ nhiệm đồng chí Châu Văn Ly giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ

Trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý