Khuyến cáo người dân không thả trâu bò gần con kênh nổi bọt trắng xóa ở Quảng Nam

Khuyến cáo người dân không thả trâu bò gần con kênh nổi bọt trắng xóa ở Quảng Nam

Trong thời gian chờ cơ quan chức năng vào cuộc xác định nguyên nhân khiến đoạn kênh kéo dài 500m nổi bọt...
Quảng Nam: Công an vào cuộc vụ 'bọt trắng xuất hiện trên kênh'

Quảng Nam: Công an vào cuộc vụ 'bọt trắng xuất hiện trên kênh'

Kênh tưới xuất hiện bọt trắng, cá chết nổi trắng

Kênh tưới xuất hiện bọt trắng, cá chết nổi trắng

Nước kênh nổi bọt trắng xóa, cá chết dày đặc ở Quảng Nam

Nước kênh nổi bọt trắng xóa, cá chết dày đặc ở Quảng Nam

Dòng kênh sùi bọt, chảy đến đâu cá chết đến đó

Dòng kênh sùi bọt, chảy đến đâu cá chết đến đó

Cá chết nổi trắng kênh thủy lợi nghi do nhiễm thuốc trừ sâu

Cá chết nổi trắng kênh thủy lợi nghi do nhiễm thuốc trừ sâu

Nghi dùng thuốc trừ sâu để đầu độc, cá chết trắng kênh

Bất ngờ bọt nổi trắng kênh, nước chảy đến đâu cá chết đến đó

Kinh hoàng cảnh cá chết trắng kênh thủy lợi, nghi nhiễm độc thuốc diệt cỏ