Tàu cá của ngư dân bị tấn công ở Hoàng Sa

Tàu cá của ngư dân bị tấn công ở Hoàng Sa

Vụ tàu lạ đâm va tàu cá Quảng Nam: 'Chúng tôi chỉ biết đứng như trời trồng'

Vụ tàu lạ đâm va tàu cá Quảng Nam: 'Chúng tôi chỉ biết đứng như trời trồng'

Ngư dân phát hiện thi thể trên biển

Ngư dân phát hiện thi thể trên biển

Đà Nẵng: Đi đánh cá bất ngờ phát hiện thi thể đang phân hủy nổi trên mặt biển

Đà Nẵng: Đi đánh cá bất ngờ phát hiện thi thể đang phân hủy nổi trên mặt biển

Hoảng hồn phát hiện thi thể trôi nổi trên Vịnh Đà Nẵng

Hoảng hồn phát hiện thi thể trôi nổi trên Vịnh Đà Nẵng

Đi đánh cá bất ngờ phát hiện thi thể nổi trên mặt biển

Đi đánh cá bất ngờ phát hiện thi thể nổi trên mặt biển

Thi thể 1 nam thanh niên được ngư dân phát hiện trên vùng biển Đà Nẵng

Thi thể 1 nam thanh niên được ngư dân phát hiện trên vùng biển Đà Nẵng

Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên biển

Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên biển

Tìm danh tính nam thanh niên tử vong trên biển Đà Nẵng

Tìm danh tính nam thanh niên tử vong trên biển Đà Nẵng

Thi thể nam thanh niên nổi trên vùng biển Đà Nẵng

Thi thể nam thanh niên nổi trên vùng biển Đà Nẵng

Phát hiện thi thể đang phân hủy trên biển Đà Nẵng

Phát hiện thi thể đang phân hủy trên biển Đà Nẵng

Đà Nẵng: Phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên biển

Đà Nẵng: Phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên biển

Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên vùng biển Đà Nẵng

Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên vùng biển Đà Nẵng

Dân Đà Nẵng góp tiền an táng thi thể vô danh trôi trên biển

Dân Đà Nẵng góp tiền an táng thi thể vô danh trôi trên biển

Đà Nẵng: Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên biển

Đà Nẵng: Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên biển

Đi đánh cá, phát hiện xác nam thanh niên bị phân hủy nổi trên biển Đà Nẵng

Đi đánh cá, phát hiện xác nam thanh niên bị phân hủy nổi trên biển Đà Nẵng