Kỷ luật cảnh cáo giảng viên nâng điểm cho em trai nhận học bổng

Kỷ luật cảnh cáo giảng viên nâng điểm cho em trai nhận học bổng

Kỷ luật giảng viên ĐH Huế nâng điểm thi cho em trai

Kỷ luật giảng viên ĐH Huế nâng điểm thi cho em trai

Cảnh cáo giảng viên ĐH Sư phạm Huế gian lận điểm thi

Cảnh cáo giảng viên ĐH Sư phạm Huế gian lận điểm thi

Nâng điểm cho em trai, một giảng viên đại học ở Huế bị kỷ luật

Nâng điểm cho em trai, một giảng viên đại học ở Huế bị kỷ luật

Thông tin mới nhất về hình thức xử phạt giảng viên ĐH Sư phạm Huế nâng điểm cho em trai để nhận học bổng

Thông tin mới nhất về hình thức xử phạt giảng viên ĐH Sư phạm Huế nâng điểm cho em trai để nhận học bổng

Một giảng viên ĐH sư phạm bị kỷ luật nâng điểm cho em trai để nhận học bổng

Một giảng viên ĐH sư phạm bị kỷ luật nâng điểm cho em trai để nhận học bổng

Nâng điểm thi bất thường, anh bị kỷ luật, em bị đình chỉ học

Nâng điểm thi bất thường, anh bị kỷ luật, em bị đình chỉ học

Kỷ luật 2 người gian lận điểm thi xôn xao Đại học Huế

Kỷ luật 2 người gian lận điểm thi xôn xao Đại học Huế