Cảnh sát nổ 3 phát súng chỉ thiên để khống chế 2 tên trộm

Cảnh sát nổ 3 phát súng chỉ thiên để khống chế 2 tên trộm

Đặc nhiệm nổ súng, bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

Đặc nhiệm nổ súng, bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

Đặc nhiệm nổ súng trấn áp nhóm trộm xe máy ở TP.HCM

Đặc nhiệm nổ súng trấn áp nhóm trộm xe máy ở TP.HCM

Phá băng trộm xe máy gây ra 60 - 70 vụ

Phá băng trộm xe máy gây ra 60 - 70 vụ

Trinh sát nổ súng trấn áp 2 đối tượng trộm cắp lấy tiền dùng ma túy

Trinh sát nổ súng trấn áp 2 đối tượng trộm cắp lấy tiền dùng ma túy

Nổ súng khống chế nhóm đối tượng trộm xe máy

Nổ súng khống chế nhóm đối tượng trộm xe máy

Trinh sát nổ súng truy bắt nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ trộm xe máy ở Sài Gòn

Trinh sát nổ súng truy bắt nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ trộm xe máy ở Sài Gòn

Nổ 3 phát súng chỉ thiên bắt các đối tượng gây ra gần chục vụ bẻ khóa trộm xe máy

Nổ 3 phát súng chỉ thiên bắt các đối tượng gây ra gần chục vụ bẻ khóa trộm xe máy