Đường dây rút ruột xăng dầu sau cánh cửa kho không số

Đường dây rút ruột xăng dầu sau cánh cửa kho không số

Đường dây rút ruột xăng dầu sau cánh cửa kho không số

Đường dây rút ruột xăng dầu sau cánh cửa kho không số

Phá đường dây rút ruột xăng dầu lớn từ xe bồn ở TP.HCM

Phá đường dây rút ruột xăng dầu lớn từ xe bồn ở TP.HCM

Cận Tết, trinh sát bắt quả tang một đường dây rút trộm xăng dầu

Cận Tết, trinh sát bắt quả tang một đường dây rút trộm xăng dầu

Phá đường dây 'rút ruột' xăng E5 quy mô lớn

Phá đường dây 'rút ruột' xăng E5 quy mô lớn

TP.HCM: Triệt phá đường dây rút ruột xăng dầu quy mô lớn

TP.HCM: Triệt phá đường dây rút ruột xăng dầu quy mô lớn

TP.HCM: Triệt đường dây rút ruột xăng dầu chiều 23 Tết

TP.HCM: Triệt đường dây rút ruột xăng dầu chiều 23 Tết