Cờ đến tay health tech

Cờ đến tay health tech

Sự bùng nổ smartphone, kết nối 5G cộng hưởng cùng phản ứng với dịch bệnh đã tạo động lực lớn cho startup...
Dịch vụ phân tích di truyền cho người Việt

Dịch vụ phân tích di truyền cho người Việt

Dịch vụ y tế đến tận nhà dân

Dịch vụ y tế đến tận nhà dân

eDoctor nhận thêm 1,2 triệu USD từ 4 quỹ lớn

eDoctor nhận thêm 1,2 triệu USD từ 4 quỹ lớn

eDoctor nhận vốn khoảng 1 triệu USD từ các nhà đầu tư Nhật, Hàn Quốc

eDoctor nhận vốn khoảng 1 triệu USD từ các nhà đầu tư Nhật, Hàn Quốc

Tin vui giữa mùa Covid-19: Bất chấp dòng vốn vào Việt Nam dần chậm lại, startup eDoctor lại vừa nhận thêm 1,2 triệu USD từ 4 quỹ lớn

Tin vui giữa mùa Covid-19: Bất chấp dòng vốn vào Việt Nam dần chậm lại, startup eDoctor lại vừa nhận thêm 1,2 triệu USD từ 4 quỹ lớn

Các Shark dốc tiền cho startup 'đo' sức khỏe tại nhà

Các Shark dốc tiền cho startup 'đo' sức khỏe tại nhà