24 giờ truy bắt nhóm chém người, hủy hoại tài sản

24 giờ truy bắt nhóm chém người, hủy hoại tài sản

Khởi tố 3 đối tượng chém người, phá xe để trả thù

Khởi tố 3 đối tượng chém người, phá xe để trả thù

Làm rõ nhóm thanh niên đuổi chém người trên phố Đà Nẵng

Làm rõ nhóm thanh niên đuổi chém người trên phố Đà Nẵng

Bắt nhóm thanh niên đuổi chém người trên phố

Bắt nhóm thanh niên đuổi chém người trên phố

Khởi tố 3 đối tượng nghi chém người, phá xe để trả thù

Khởi tố 3 đối tượng nghi chém người, phá xe để trả thù

Bắt nhóm thanh niên dùng mã tấu chém người trên phố

Bắt nhóm thanh niên dùng mã tấu chém người trên phố

15 thanh niên cầm mã tấu đuổi chém người giữa phố

15 thanh niên cầm mã tấu đuổi chém người giữa phố

Đà Nẵng: Bắt 'nóng' nhóm thanh niên điên cuồng phá xe ô tô và chém người

Đà Nẵng: Bắt 'nóng' nhóm thanh niên điên cuồng phá xe ô tô và chém người