Bị kiểm tra tiếng ồn, 4 anh em ruột 'nổi điên' đánh công an

Bị kiểm tra tiếng ồn, 4 anh em ruột 'nổi điên' đánh công an

Bị kiểm tra tiếng ồn, 4 anh em cầm gạch đánh công an xã

Bị kiểm tra tiếng ồn, 4 anh em cầm gạch đánh công an xã

Đánh công an xã, 4 anh em ruột cùng nhau lãnh án

4 anh em ruột lãnh án vì đánh công an xã

4 anh em ruột lãnh án vì đánh công an xã

Đã gây tiếng ồn, còn chống người thi hành công vụ

Đã gây tiếng ồn, còn chống người thi hành công vụ

Cán bộ đo tiếng ồn bị đánh: Khởi tố 4 anh em

Khởi tố 4 anh em ruột chống người thi hành công vụ ở Tiền Giang

Khởi tố 4 anh em ruột chống người thi hành công vụ ở Tiền Giang

4 anh em bị khởi tố sau vụ cán bộ xã đi đo tiếng ồn karaoke

4 anh em bị khởi tố sau vụ cán bộ xã đi đo tiếng ồn karaoke