Khởi tố 4 cán bộ liên quan vụ cấp sổ đỏ sai quy định

Khởi tố 4 cán bộ liên quan vụ cấp sổ đỏ sai quy định

Đó là 4 nguyên là cán bộ, công chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố và Phòng Tài...
Khởi tố 4 cựu cán bộ sai phạm đất đai

Khởi tố 4 cựu cán bộ sai phạm đất đai

Khởi tố Phó ban Tổ chức Thành ủy TP Tuy Hòa

Khởi tố Phó ban Tổ chức Thành ủy TP Tuy Hòa

Khởi tố thêm 4 cán bộ trong vụ cấp sổ đỏ sai luật ở TP. Tuy Hòa

Khởi tố thêm 4 cán bộ trong vụ cấp sổ đỏ sai luật ở TP. Tuy Hòa

Phú Yên: Khởi tố thêm 4 cán bộ trong vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định

Phú Yên: Khởi tố thêm 4 cán bộ trong vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định

Vụ cấp sổ đỏ sai quy định ở thành phố Tuy Hòa: Khởi tố thêm 4 cán bộ

Vụ cấp sổ đỏ sai quy định ở thành phố Tuy Hòa: Khởi tố thêm 4 cán bộ

Khởi tố 4 cán bộ tham mưu cấp sổ đỏ trái pháp luật

Khởi tố 4 cán bộ tham mưu cấp sổ đỏ trái pháp luật

Khởi tố nguyên Trưởng phòng TN-MT TP Tuy Hòa cùng 3 đồng phạm

Khởi tố nguyên Trưởng phòng TN-MT TP Tuy Hòa cùng 3 đồng phạm

Phê chuẩn khởi tố nguyên Chủ tịch phường Phú Đông cùng 4 cộng sự

Phê chuẩn khởi tố nguyên Chủ tịch phường Phú Đông cùng 4 cộng sự