Tranh giành 'bảo kê' trường gà, hai người bị đánh trọng thương

Tranh giành 'bảo kê' trường gà, hai người bị đánh trọng thương

Tạm giam nhóm đối tượng chém nhau giành quyền bảo kê trường gà

Tạm giam nhóm đối tượng chém nhau giành quyền bảo kê trường gà

Chở hung khí trên 5 ôtô để đi giành bảo kê trường gà

Chở hung khí trên 5 ôtô để đi giành bảo kê trường gà

Hỗn chiến giành bảo kê trường gà ở Phú Quốc

Hỗn chiến giành bảo kê trường gà ở Phú Quốc

Dùng hung khí bảo kê trường gà, 2 người bị đâm trọng thương

Dùng hung khí bảo kê trường gà, 2 người bị đâm trọng thương

Bắt băng nhóm dùng dao tranh giành bảo kê trường gà ở Phú Quốc

Bắt băng nhóm dùng dao tranh giành bảo kê trường gà ở Phú Quốc

Hỗn chiến giành bảo kê trường gà ở Phú Quốc

Hỗn chiến giành bảo kê trường gà ở Phú Quốc

Tranh giành bảo kê trường gà, 2 người bị đâm trọng thương

Tranh giành bảo kê trường gà, 2 người bị đâm trọng thương