Ghen tuông, lão ông đâm chết người tình

Ghen tuông, lão ông đâm chết người tình

Thấy người tình nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác, lão ông U70 tra hỏi và xảy ra mâu thuẫn. Tức...