Đà Nẵng 'nhờ' doanh nghiệp Nhật thu hút đầu tư từ Nhật

Đà Nẵng 'nhờ' doanh nghiệp Nhật thu hút đầu tư từ Nhật

Đà Nẵng rộng cửa đón nhà đầu tư

Đà Nẵng rộng cửa đón nhà đầu tư

Liên danh của Singapore sẽ đảm nhận điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng

Liên danh của Singapore sẽ đảm nhận điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng

Hơn 450 triệu đô la vốn đầu tư vào Đà Nẵng

Hơn 450 triệu đô la vốn đầu tư vào Đà Nẵng

Đà Nẵng: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng xét duyệt bố trí thuê nhà ở xã hội

Đà Nẵng: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng xét duyệt bố trí thuê nhà ở xã hội

Đà Nẵng thuê chuyên gia nước ngoài lập quy hoạch toàn diện?

Đà Nẵng thuê chuyên gia nước ngoài lập quy hoạch toàn diện?

Đà Nẵng ưu tiên thu hút đầu tư vào những lĩnh vực nào?

Đà Nẵng ưu tiên thu hút đầu tư vào những lĩnh vực nào?

Gần 4 tỉ USD vốn đầu tư đang 'nhắm' vào Đà Nẵng!

Gần 4 tỉ USD vốn đầu tư đang 'nhắm' vào Đà Nẵng!

Tọa đàm mùa Xuân 2019: Giải quyết các dự án động lực, trọng điểm của Đà Nẵng

Tọa đàm mùa Xuân 2019: Giải quyết các dự án động lực, trọng điểm của Đà Nẵng

Chờ đợi gì từ tọa đàm mùa xuân 2019?

Chờ đợi gì từ tọa đàm mùa xuân 2019?

Công ty Singapore điều chỉnh Quy hoạch chung Đà Nẵng ở tầm cỡ nào của thế giới?

Công ty Singapore điều chỉnh Quy hoạch chung Đà Nẵng ở tầm cỡ nào của thế giới?

Đà Nẵng kỳ vọng gì vào 'Tọa đàm mùa Xuân 2019'?

Đà Nẵng kỳ vọng gì vào 'Tọa đàm mùa Xuân 2019'?

Tọa đàm mùa xuân 2019: Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào công nghệ cao

Tọa đàm mùa xuân 2019: Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào công nghệ cao

Điều chỉnh quy hoạch chung không phải là 'phép màu' cho Đà Nẵng

Điều chỉnh quy hoạch chung không phải là 'phép màu' cho Đà Nẵng

Số phận trường đua ngựa 200 triệu đô ở TP Đà Nẵng sẽ ra sao?

Số phận trường đua ngựa 200 triệu đô ở TP Đà Nẵng sẽ ra sao?

Điều chỉnh quy hoạch chung không phải 'liều thuốc tiên' cho Đà Nẵng như nhiều người quá kỳ vọng

Điều chỉnh quy hoạch chung không phải 'liều thuốc tiên' cho Đà Nẵng như nhiều người quá kỳ vọng

Đà Nẵng thuê Singapore làm lại quy hoạch tổng thể

Đà Nẵng thuê Singapore làm lại quy hoạch tổng thể

Tọa đàm mùa xuân Đà Nẵng 2019 sẽ có nội dung gì?

Tọa đàm mùa xuân Đà Nẵng 2019 sẽ có nội dung gì?

Đà Nẵng thuê đối tác Singapore lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung

Đà Nẵng thuê đối tác Singapore lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung

Xin ý kiến Thành ủy Đà Nẵng về dự án trường đua ngựa

Xin ý kiến Thành ủy Đà Nẵng về dự án trường đua ngựa

Đà Nẵng: Thu hút đầu tư 2 tháng đầu năm 2019 sẽ rất khả quan so với cả năm 2018

Đà Nẵng: Thu hút đầu tư 2 tháng đầu năm 2019 sẽ rất khả quan so với cả năm 2018

Đà Nẵng: Sẽ ký kết hợp đồng, trao nhiều chứng nhận đầu tư tại Tọa đàm mùa Xuân 2019

Đà Nẵng: Sẽ ký kết hợp đồng, trao nhiều chứng nhận đầu tư tại Tọa đàm mùa Xuân 2019

'Điều chỉnh quy hoạch chung không phải liều thuốc tiên cho Đà Nẵng'

'Điều chỉnh quy hoạch chung không phải liều thuốc tiên cho Đà Nẵng'

Đà Nẵng lo ngại nhà đầu tư Trung Quốc 'chạy' khỏi dự án trường đua ngựa

Đà Nẵng lo ngại nhà đầu tư Trung Quốc 'chạy' khỏi dự án trường đua ngựa