Tạm giữ đối tượng dùng mã tấu chém hàng loạt gương chiếu hậu ô tô

Tạm giữ đối tượng dùng mã tấu chém hàng loạt gương chiếu hậu ô tô

Đã bắt được đối tượng điên cuồng chặt kính xe hơi tại TP.HCM

Đã bắt được đối tượng điên cuồng chặt kính xe hơi tại TP.HCM

Nam thanh niên chặt gãy gương hàng loạt ôtô ở Sài Gòn

Nam thanh niên chặt gãy gương hàng loạt ôtô ở Sài Gòn

Nam thanh niên chặt gãy gương hàng loạt ôtô ở Sài Gòn

Nam thanh niên chặt gãy gương hàng loạt ôtô ở Sài Gòn

Bắt được đối tượng điên cuồng chặt kính chiếu hậu của hàng loạt ôtô

Bắt được đối tượng điên cuồng chặt kính chiếu hậu của hàng loạt ôtô

Công an bắt được kẻ đập hàng loạt kính chiếu hậu ô tô

Xách mã tấu ngang nhiên chém vỡ hàng loạt kính ô tô trên phố

Xách mã tấu ngang nhiên chém vỡ hàng loạt kính ô tô trên phố

Một thanh niên vô cớ dùng mã tấu chém kính chiếu hậu hàng loạt ô tô

Một thanh niên vô cớ dùng mã tấu chém kính chiếu hậu hàng loạt ô tô