Nghề biên kịch: Đãi cát tìm vàng

Nghề biên kịch: Đãi cát tìm vàng

Với số lượng 35 - 40 phim ra rạp mỗi năm, không quá ngạc nhiên khi các nhà sản xuất phim Việt luôn đau đầu...