'Dàn trận', hỗn chiến vì gái và cái kết của các 'anh hùng rơm'

'Dàn trận', hỗn chiến vì gái và cái kết của các 'anh hùng rơm'

Bạn gái bị sàm sỡ, gã trai kéo đồng bọn chặn đường chém gục đối phương

Bạn gái bị sàm sỡ, gã trai kéo đồng bọn chặn đường chém gục đối phương

Bạn gái bị sàm sỡ, nhóm thanh niên mang côn, kiếm đi 'hỗn chiến'

Bạn gái bị sàm sỡ, nhóm thanh niên mang côn, kiếm đi 'hỗn chiến'

Bạn gái bị sàm sỡ trong nhà vệ sinh, thanh niên rủ nhóm bạn vác kiếm chém người trọng thương

Bạn gái bị sàm sỡ trong nhà vệ sinh, thanh niên rủ nhóm bạn vác kiếm chém người trọng thương

Chém người vì bạn gái bị sàm sỡ

Chém người vì bạn gái bị sàm sỡ

Nghe bạn gái bị sàm sỡ, nhóm thanh niên đi chém người

Nghe bạn gái bị sàm sỡ, nhóm thanh niên đi chém người

Chém người dã man để trả thù cho bạn gái bị sàm sỡ

Chém người dã man để trả thù cho bạn gái bị sàm sỡ

Chém người vì nghe bạn gái kể bị sàm sỡ khi đi vệ sinh

Chém người vì nghe bạn gái kể bị sàm sỡ khi đi vệ sinh

Đà Nẵng: Bắt nhóm côn đồ chém người vì bạn gái bị sàm sỡ khi đi vệ sinh

Đà Nẵng: Bắt nhóm côn đồ chém người vì bạn gái bị sàm sỡ khi đi vệ sinh

Bạn gái bị trêu ghẹo, nhóm thanh niên dàn trận đánh người

Bạn gái bị trêu ghẹo, nhóm thanh niên dàn trận đánh người

Trả thù cho bạn gái bị sàm sỡ, nhóm côn đồ trẻ vác kiếm chém người trọng thương

Trả thù cho bạn gái bị sàm sỡ, nhóm côn đồ trẻ vác kiếm chém người trọng thương