Đà Nẵng: Rà soát luật để ngăn người nước ngoài sở hữu đất

Đà Nẵng: Rà soát luật để ngăn người nước ngoài sở hữu đất

Người nước ngoài núp bóng sử dụng đất nhờ kết hôn

Người nước ngoài núp bóng sử dụng đất nhờ kết hôn

Có hay không việc người nước ngoài 'núp bóng' để có quyền sử dụng đất tại Đà Nẵng?

Có hay không việc người nước ngoài 'núp bóng' để có quyền sử dụng đất tại Đà Nẵng?

Đà Nẵng chưa cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nước ngoài nào

Đà Nẵng chưa cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nước ngoài nào

Đà Nẵng: Không có trường hợp cấp GCN QSDĐ cho cá nhân là người nước ngoài

Đà Nẵng: Không có trường hợp cấp GCN QSDĐ cho cá nhân là người nước ngoài

Đà Nẵng kiên quyết xử lý sai phạm tại dự án Tổ hợp Mường Thanh

Đà Nẵng kiên quyết xử lý sai phạm tại dự án Tổ hợp Mường Thanh

Đà Nẵng không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân người nước ngoài

Đà Nẵng: Chất vấn việc người nước ngoài 'núp bóng' gom đất

Nhớ anh Vũ Đức Sao Biển

Những điều làm nên một Vũ Đức Sao Biển!

Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín đã hết nợ trần

Đại biểu dân cử cần phải tăng cường chức năng giám sát

Cán bộ Đà Nẵng co cụm, đùn đẩy trách nhiệm vì sợ làm sai

Chủ tịch HĐND Đà Nẵng: 'Sử dụng cán bộ cũng như sử dụng cầu thủ bóng đá'

Đà Nẵng đang có dấu hiệu chững lại