Ông Nguyễn Nho Trung tạm thời điều hành HĐND Đà Nẵng

Ông Nguyễn Nho Trung tạm thời điều hành HĐND Đà Nẵng

Chủ tịch Đà Nẵng cảm ơn người dân đồng lòng vì APEC

Chủ tịch Đà Nẵng cảm ơn người dân đồng lòng vì APEC

Cách đi tránh tuyến đường cấm ở Đà Nẵng dịp APEC

Cách đi tránh tuyến đường cấm ở Đà Nẵng dịp APEC

Người dân vùng rốn lũ oằn mình dọn bùn non

Người dân vùng rốn lũ oằn mình dọn bùn non

Nấu cơm cho hành khách bị kẹt giữa quốc lộ 1A do lũ

Nấu cơm cho hành khách bị kẹt giữa quốc lộ 1A do lũ

Đà Nẵng họp khẩn bàn cách khắc phục mưa lũ để kịp APEC

Đà Nẵng họp khẩn bàn cách khắc phục mưa lũ để kịp APEC

Đà Nẵng sẽ huy động dân ra đường dọn dẹp cây đổ đón APEC

Đà Nẵng sẽ huy động dân ra đường dọn dẹp cây đổ đón APEC

Chủ tịch Đà Nẵng kêu gọi người dân dọn vệ sinh để đón APEC

Chủ tịch Đà Nẵng kêu gọi người dân dọn vệ sinh để đón APEC