Mặt trận đã làm tốt vai trò tập hợp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

Mặt trận đã làm tốt vai trò tập hợp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

Thể hiện trách nhiệm với Mặt trận, với Đảng, với đất nước và nhân dân

Thể hiện trách nhiệm với Mặt trận, với Đảng, với đất nước và nhân dân

Những ý kiến tâm huyết tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ nhất

Những ý kiến tâm huyết tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ nhất

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ nhất

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ nhất

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Công tác Mặt trận làm cho khối đại đoàn kết ngày càng được tăng cường

Công tác Mặt trận làm cho khối đại đoàn kết ngày càng được tăng cường

Mời những người không tham nhũng tham gia Mặt trận Tổ quốc VN

Cơ sở xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc là hài hòa lợi ích giữa các thành viên trong xã hội

Hội nghị lần thứ 17 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Giám sát, đôn đốc việc xử lý giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân

Học Bác tiếp tục sáng tạo chăm lo cho dân

Di chúc của Bác mang giá trị trường tồn

Vẫn còn cán bộ chưa theo tâm nguyện 'Vì nước vì dân' của Bác

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Bác Hồ

Thực hiện Di chúc Bác Hồ: Bao trùm là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Di chúc của Bác gợi mở cách thức để TPHCM phát triển văn minh, hiện đại

Khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024

Đảng đoàn Mặt trận tiếp tục đề xuất, kiến nghị về những bất cập trong công tác cán bộ

Đảng đoàn Mặt trận tiếp tục đề xuất, kiến nghị về những vấn đề bất cập

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

Báo Tiền Phong trao quà bà con Phủ thờ Bác

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dâng hương các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Khắc phục hạn chế, Mặt trận có thể làm nhiều hơn thế

Toàn cảnh Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại TP Hồ Chí Minh