Chuyện của 'Thành bụi' (Kỳ cuối: Người tiếp lửa cho những nghị lực vươn lên)

Chuyện của 'Thành bụi' (Kỳ cuối: Người tiếp lửa cho những nghị lực vươn lên)

Đà Nẵng: Cháy lớn tại gara ô tô, nhân viên hốt hoảng bỏ chạy

Đà Nẵng: Cháy lớn tại gara ô tô, nhân viên hốt hoảng bỏ chạy

Cháy lớn tại garage ô tô ở Đà Nẵng

Cháy lớn tại garage ô tô ở Đà Nẵng

Cháy lớn tại gara ô tô, hàng chục chiến sĩ lao mình dập lửa

Cháy lớn tại gara ô tô, hàng chục chiến sĩ lao mình dập lửa

Cháy lớn thiêu rụi gara ô tô ở Đà Nẵng

Cháy lớn thiêu rụi gara ô tô ở Đà Nẵng

Cháy gara ô tô, nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi

Cháy gara ô tô, nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi

Cháy gara ô tô, nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi

Cháy gara ô tô, nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi

Cháy gara ô tô ở Đà Nẵng, 7 xe cứu hỏa đến hiện trường

Cháy gara ô tô ở Đà Nẵng, 7 xe cứu hỏa đến hiện trường

Đà Nẵng: Gara ô tô bất ngờ phát hỏa giữa lúc nhân viên đang làm việc

Đà Nẵng: Gara ô tô bất ngờ phát hỏa giữa lúc nhân viên đang làm việc