Trao sổ tiết kiệm 200 triệu đồng cho gia đình 02 thanh niên dũng cảm

Trao sổ tiết kiệm 200 triệu đồng cho gia đình 02 thanh niên dũng cảm

Ngày 11/6, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp...
Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho học sinh Nghệ An cứu 2 em khỏi đuối nước

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho học sinh Nghệ An cứu 2 em khỏi đuối nước

Truy tặng Huân chương dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu 2 em nhỏ bị đuối nước

Truy tặng Huân chương dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu 2 em nhỏ bị đuối nước

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh lớp 7 quên mình cứu người

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh lớp 7 quên mình cứu người

Truy tặng Huân chương dũng cảm cho học sinh quên mình cứu 2 em nhỏ

Truy tặng Huân chương dũng cảm cho học sinh quên mình cứu 2 em nhỏ

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh cứu người đuối nước

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh cứu người đuối nước

Chủ tịch nước truy tặng huân chương dũng cảm

Chủ tịch nước truy tặng huân chương dũng cảm

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho học sinh cứu bạn bị đuối nước

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho học sinh cứu bạn bị đuối nước

Thủ tướng đề nghị tặng Huân chương Dũng cảm cho em Lương Mạnh Tuấn

Thủ tướng đề nghị tặng Huân chương Dũng cảm cho em Lương Mạnh Tuấn

Trao tiền hỗ trợ gia đình nam sinh viên Nghệ An quên mình cứu 3 người đuối nước

Trao tiền hỗ trợ gia đình nam sinh viên Nghệ An quên mình cứu 3 người đuối nước

Trao 200 triệu đồng hỗ trợ gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Trao 200 triệu đồng hỗ trợ gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Truy tặng Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Truy tặng Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Truy tặng Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Truy tặng Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Truy tặng Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Truy tặng Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Trao 32,3 triệu đồng cho gia đình sinh viên ở Nghệ An quên mình cứu bạn

Trao 32,3 triệu đồng cho gia đình sinh viên ở Nghệ An quên mình cứu bạn

Truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho nam sinh quên mình cứu bạn

Truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho nam sinh quên mình cứu bạn

Truy tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho học sinh Lương Mạnh Tuấn dũng cảm cứu bạn đuối nước

Truy tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho học sinh Lương Mạnh Tuấn dũng cảm cứu bạn đuối nước

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Nguyễn Văn Nhã, nam sinh quên mình cứu 3 nữ sinh đuối nước

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Nguyễn Văn Nhã, nam sinh quên mình cứu 3 nữ sinh đuối nước

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên cứu 3 người bị đuối nước

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên cứu 3 người bị đuối nước

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên quên mình cứu ba người bị đuối nước

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên quên mình cứu ba người bị đuối nước

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh Nguyễn Văn Nhã

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh Nguyễn Văn Nhã

Truy tặng Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho học sinh Lương Mạnh Tuấn

Truy tặng Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho học sinh Lương Mạnh Tuấn

Sinh viên Nguyễn Văn Nhã được truy tặng Huân chương Dũng cảm

Sinh viên Nguyễn Văn Nhã được truy tặng Huân chương Dũng cảm

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh viên quên mình cứu 3 người

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh viên quên mình cứu 3 người

Truy tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho học sinh dũng cảm cứu bạn đuối nước

Truy tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho học sinh dũng cảm cứu bạn đuối nước

Truy tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho nam sinh quên mình cứu 2 em nhỏ

Truy tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho nam sinh quên mình cứu 2 em nhỏ

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Truy tặng Huân chương dũng cảm cho nam sinh viên cứu 3 người giữa biển

Truy tặng Huân chương dũng cảm cho nam sinh viên cứu 3 người giữa biển

Truy tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT cho học sinh Nghệ An quên mình cứu bạn

Truy tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT cho học sinh Nghệ An quên mình cứu bạn

Đề nghị xem xét công nhận nam sinh quên mình cứu 3 người bị nước cuốn là liệt sĩ

Đề nghị xem xét công nhận nam sinh quên mình cứu 3 người bị nước cuốn là liệt sĩ

Truy tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho học sinh Nghệ An dũng cảm cứu bạn đuối nước

Truy tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho học sinh Nghệ An dũng cảm cứu bạn đuối nước

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên cứu 3 người bị đuối nước

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên cứu 3 người bị đuối nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên cứu 3 bạn đuối nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên cứu 3 bạn đuối nước

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên cứu 3 bạn khỏi đuối nước

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên cứu 3 bạn khỏi đuối nước

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu 3 người giữa biển

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu 3 người giữa biển

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên cứu người Nguyễn Văn Nhã

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên cứu người Nguyễn Văn Nhã

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho em Nguyễn Văn Nhã

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho em Nguyễn Văn Nhã

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Bộ Giáo dục đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Bộ Giáo dục đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Điều tốt vẫn còn mãi...

Điều tốt vẫn còn mãi...

Tưởng niệm nam sinh quên mình cứu bạn bị đuối nước

Tưởng niệm nam sinh quên mình cứu bạn bị đuối nước

'Tấm gương hy sinh của Nhã sẽ không bao giờ nhạt phai...'

'Tấm gương hy sinh của Nhã sẽ không bao giờ nhạt phai...'

Xúc động buổi tưởng niệm nam sinh viên quên mình cứu 3 bạn giữa biển khơi

Xúc động buổi tưởng niệm nam sinh viên quên mình cứu 3 bạn giữa biển khơi