Houthi đánh trả liên minh Ả rập Xê-út, diệt và làm bị thương nhiều tay súng kẻ thù

Houthi đánh trả liên minh Ả rập Xê-út, diệt và làm bị thương nhiều tay súng kẻ thù

Quân Ả rập Xê út tấn công gần cảng biển, Houthi nã pháo diệt lính liên minh vùng Vịnh

Quân Ả rập Xê út tấn công gần cảng biển, Houthi nã pháo diệt lính liên minh vùng Vịnh

Chiến binh Houthi phóng tên lửa chống tăng hủy diệt thiết giáp M2A2 Bradley Mỹ

Chiến binh Houthi phóng tên lửa chống tăng hủy diệt thiết giáp M2A2 Bradley Mỹ

Chiến binh Houthi phản kích ác liệt, diệt hàng chục tay súng liên quân Ả rập Xê út

Chiến binh Houthi phản kích ác liệt, diệt hàng chục tay súng liên quân Ả rập Xê út

Chiến binh Houthi nã tên lửa diệt gọn 5 xe chiến đấu liên quân Ả rập Xê út

Chiến binh Houthi nã tên lửa diệt gọn 5 xe chiến đấu liên quân Ả rập Xê út

Chiến binh Houthi đánh thẳng vào lãnh thổ Ả rập Xê út diệt 15 binh sĩ

Chiến binh Houthi đánh thẳng vào lãnh thổ Ả rập Xê út diệt 15 binh sĩ

Houthi tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái, tấn công tàu chiến Ả rập Xê út

Houthi tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái, tấn công tàu chiến Ả rập Xê út

Chiến binh Houthi giáng đòn chí mạng, 10 lính Ả rập Xê út thiệt mạng

Chiến binh Houthi giáng đòn chí mạng, 10 lính Ả rập Xê út thiệt mạng

Ả rập Xê út sa lầy tại Yemen, Houthi liên tục phóng tên lửa tấn công liên quân vùng Vịnh

Ả rập Xê út sa lầy tại Yemen, Houthi liên tục phóng tên lửa tấn công liên quân vùng Vịnh