Nhà đầu tư ngoại có xu hướng đầu tư thông qua mua bán, sáp nhập

Nhà đầu tư ngoại có xu hướng đầu tư thông qua mua bán, sáp nhập

Bình Dương: Hiệu quả thu hút vốn FDI từ công tác đối ngoại

Bình Dương: Hiệu quả thu hút vốn FDI từ công tác đối ngoại

Horasis 2018 tại Bình Dương: Điểm nhấn phát triển thành phố thông minh

Horasis 2018 tại Bình Dương: Điểm nhấn phát triển thành phố thông minh

Bình Dương mời gọi đầu tư từ Horasis

Bình Dương mời gọi đầu tư từ Horasis

Horasis 2018 bế mạc, cơ hội đầu tư mở ra

Horasis 2018 bế mạc, cơ hội đầu tư mở ra

Becamex ký kết các ghi nhớ hợp tác xây dựng thành phố thông minh

Becamex ký kết các ghi nhớ hợp tác xây dựng thành phố thông minh

Phiên toàn thể Horasis 2018: ASEAN và các Nhóm khu vực châu Á mới nổi

Phiên toàn thể Horasis 2018: ASEAN và các Nhóm khu vực châu Á mới nổi

Cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài

Cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài

Việt Nam có vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Việt Nam có vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tham dự Horasis 2018 tại Bình Dương

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tham dự Horasis 2018 tại Bình Dương

Diễn đàn kinh tế châu Á năm 2018 diễn ra nhiều phiên họp quan trọng

Diễn đàn kinh tế châu Á năm 2018 diễn ra nhiều phiên họp quan trọng

Bình Dương đẩy mạnh hợp tác quốc tế từ Horasis

Bình Dương đẩy mạnh hợp tác quốc tế từ Horasis

Bình Dương tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á

Bình Dương tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á

Diễn đàn Horasis Châu Á 2018: Nhận diện cơ hội đầu tư, phát triển của Bình Dương

Diễn đàn Horasis Châu Á 2018: Nhận diện cơ hội đầu tư, phát triển của Bình Dương

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Horasis 2018 đang diễn ra tại Bình Dương

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Horasis 2018 đang diễn ra tại Bình Dương

Sự kiện Horasis bắt đầu với những phiên đối thoại song phương

Sự kiện Horasis bắt đầu với những phiên đối thoại song phương

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Horasis 2018 sẽ diễn ra tại Bình Dương

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Horasis 2018 sẽ diễn ra tại Bình Dương

Bình Dương đã sẵn sàng cho sự kiện quốc tế Horasis

Bình Dương đã sẵn sàng cho sự kiện quốc tế Horasis