Việt Nam lần đầu tiên vô địch cả 3 cấp độ tại cuộc thi lập trình quốc tế

Việt Nam lần đầu tiên vô địch cả 3 cấp độ tại cuộc thi lập trình quốc tế

Việt Nam vô địch thi lập trình WeCode 2017

Việt Nam vô địch thi lập trình WeCode 2017

Việt Nam thắng lớn tại Ngày hội lập trình Quốc tế – Wecode 2017

Việt Nam thắng lớn tại Ngày hội lập trình Quốc tế – Wecode 2017

Việt Nam giành ngôi Vô địch ở cả 3 hạng mục thi lập trình WeCode 2017

Việt Nam giành ngôi Vô địch ở cả 3 hạng mục thi lập trình WeCode 2017

Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Ngày hội lập trình Wecode 2017

Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Ngày hội lập trình Wecode 2017

Học sinh Việt Nam giành Vô địch ở cả 3 hạng mục thi lập trình WeCode quốc tế 2017

Học sinh Việt Nam giành Vô địch ở cả 3 hạng mục thi lập trình WeCode quốc tế 2017

Học sinh Việt Nam giành ngôi Vô địch ở cả 3 hạng mục thi lập trình WeCode 2017

Học sinh Việt Nam giành ngôi Vô địch ở cả 3 hạng mục thi lập trình WeCode 2017