Cục CS PCCC khen thưởng 2 người nước ngoài lao vào lửa cứu người

Cục CS PCCC khen thưởng 2 người nước ngoài lao vào lửa cứu người

Khen thưởng 2 người nước ngoài dũng cảm cứu người trong đám cháy

Khen thưởng 2 người nước ngoài dũng cảm cứu người trong đám cháy

Khen thưởng 2 du khách nước ngoài lao vào nhà cháy cứu 2 em nhỏ

Khen thưởng 2 du khách nước ngoài lao vào nhà cháy cứu 2 em nhỏ

Hai người nước ngoài đập cửa cứu 2 cháu bé bị kẹt trong đám cháy

Hai người nước ngoài đập cửa cứu 2 cháu bé bị kẹt trong đám cháy

Người nước ngoài đập cửa cứu 2 cháu bé bị kẹt trong đám cháy

Người nước ngoài đập cửa cứu 2 cháu bé bị kẹt trong đám cháy

Du khách nước ngoài cứu 2 trẻ em mặc kẹt trong ngôi nhà hỏa hoạn

Du khách nước ngoài cứu 2 trẻ em mặc kẹt trong ngôi nhà hỏa hoạn

Du khách nước ngoài cứu hai cháu nhỏ thoát khỏi đám cháy

Du khách nước ngoài cứu hai cháu nhỏ thoát khỏi đám cháy