Sờ tận tay vũ khí tối tân tại triển lãm An Ninh 2018

Sờ tận tay vũ khí tối tân tại triển lãm An Ninh 2018

Clip: Người Hà Nội được thử đủ loại súng trường, tiểu liên hiện đại

Clip: Người Hà Nội được thử đủ loại súng trường, tiểu liên hiện đại

Dàn vũ khí tối tân trong triển lãm an ninh tại Hà Nội

Dàn vũ khí tối tân trong triển lãm an ninh tại Hà Nội

Mãn nhãn với dàn súng ống, khí tài hiện đại ở Homeland Security Expo 2018

Mãn nhãn với dàn súng ống, khí tài hiện đại ở Homeland Security Expo 2018

Tận tay cầm vũ khí tối tân trong triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội

Tận tay cầm vũ khí tối tân trong triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội

Tha hồ sờ ngắm súng ống, máy bay, tàu ngầm ở Hà Nội

Tha hồ sờ ngắm súng ống, máy bay, tàu ngầm ở Hà Nội

Dàn vũ khí tại triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội

Dàn vũ khí tại triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội

Triển lãm quốc tế về những đột phá, sáng tạo trong an ninh – quốc phòng

Triển lãm quốc tế về những đột phá, sáng tạo trong an ninh – quốc phòng