Làm sao để xin việc vào ngân hàng khi chưa có kinh nghiệm?

Làm sao để xin việc vào ngân hàng khi chưa có kinh nghiệm?

Ngân hàng luôn nằm trong top đầu những ngành nghề hấp dẫn nhất đối với sinh viên các khối ngành kinh tế,...