NASA vừa phát hiện 1 trong những hố đen lớn nhất vũ trụ

NASA vừa phát hiện 1 trong những hố đen lớn nhất vũ trụ

Hố đen nặng gấp 40 tỷ lần Mặt Trời và 10.000 lần hố đen Sagittarius A* nằm ở trung tâm thiên hà Holmberg...