Israel đánh chặn thành công tên lửa từ Gaza

Israel đánh chặn thành công tên lửa từ Gaza

Vụ tấn công tên lửa diễn ra sau khi trực thăng của Israel không kích 2 căn cứ của phong trào Hamas ở Gaza.