Hàng ngàn du khách về thăm quê Bác

Hàng ngàn du khách về thăm quê Bác

Các hoạt động văn hóa kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2018)

Các hoạt động văn hóa kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2018)

Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) : Đồng bào các dân tộc hướng về Bác

Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) : Đồng bào các dân tộc hướng về Bác

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Nhiều hoạt động văn hóa diễn ra tại 'Ngôi nhà chung'

Nhiều hoạt động văn hóa diễn ra tại 'Ngôi nhà chung'

Tổ chức nhiều hoạt động theo chủ đề 'Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ'

Chuỗi hoạt động tháng 5 'Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ' tại Làng Văn hóa

Chuỗi hoạt động tháng 5 'Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ' tại Làng Văn hóa