Điểm danh 5 Hoa hậu đăng quang từ đầu năm 2018

Điểm danh 5 Hoa hậu đăng quang từ đầu năm 2018

Tân Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018 Kim Ngọc từng bị Lê Âu Ngân Anh 'vượt mặt'

Tân Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018 Kim Ngọc từng bị Lê Âu Ngân Anh 'vượt mặt'

Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018

Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018

Cận cảnh nhan sắc của tân Hoa hậu Biển Việt Nam 19 tuổi

Cận cảnh nhan sắc của tân Hoa hậu Biển Việt Nam 19 tuổi

Người đẹp Nguyễn Thị Kim Ngọc đến từ Tiền Giang đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018

Người đẹp Nguyễn Thị Kim Ngọc đến từ Tiền Giang đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018

Nguyễn Thị Kim Ngọc đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018

Nguyễn Thị Kim Ngọc đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018