Du lịch cộng đồng Nghệ An ra với thế giới

Du lịch cộng đồng Nghệ An ra với thế giới

Với hiệu quả đạt được trong làm du lịch cộng đồng ở Nghệ An thời gian qua, tại Chương trình đào tạo Lãnh...