Mê mẩn ngắm 2 tàu hộ tống của USS Carl Vinson

Mê mẩn ngắm 2 tàu hộ tống của USS Carl Vinson

Diễn biến mới nhất về chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ tới VN

Diễn biến mới nhất về chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ tới VN

Siêu tàu sân bay Mỹ - USS Carl Vinson đến Đà Nẵng sáng nay

Siêu tàu sân bay Mỹ - USS Carl Vinson đến Đà Nẵng sáng nay

Đoàn cán bộ Việt Nam thăm tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson

Đoàn cán bộ Việt Nam thăm tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson

Đoàn công tác liên ngành Việt Nam thăm tàu sân bay USS Carl Vinson

Đoàn công tác liên ngành Việt Nam thăm tàu sân bay USS Carl Vinson

Đoàn công tác liên ngành Việt Nam thăm tàu sân bay Hoa Kỳ

Đoàn công tác liên ngành Việt Nam thăm tàu sân bay Hoa Kỳ

Đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam thăm một trong những tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ

Đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam thăm một trong những tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ

Đoàn cán bộ Việt Nam thăm Tàu sân bay USS Carl Vinson

Đoàn cán bộ Việt Nam thăm Tàu sân bay USS Carl Vinson

Đoàn công tác liên ngành Việt Nam thăm tàu sân bay USS Carl Vinson

Đoàn công tác liên ngành Việt Nam thăm tàu sân bay USS Carl Vinson