Google bị cáo buộc âm thầm theo dõi hoạt động đi lại của người dùng

Google bị cáo buộc âm thầm theo dõi hoạt động đi lại của người dùng

Google bị kiện theo dõi đi lại của hàng triệu người dùng châu Âu

Google bị kiện theo dõi đi lại của hàng triệu người dùng châu Âu

Google bị cáo buộc vi phạm quyền riêng tư

Google bị cáo buộc vi phạm quyền riêng tư

Google bị kiện theo dõi đi lại của hàng triệu người dùng châu Âu

Google bị kiện theo dõi đi lại của hàng triệu người dùng châu Âu

Google theo dõi mọi hành động của người dùng

Google theo dõi mọi hành động của người dùng

Google thừa nhận lưu vị trí người dùng cả khi tắt cài lịch sử vị trí

Google thừa nhận lưu vị trí người dùng cả khi tắt cài lịch sử vị trí

Cách ngăn Google theo dõi vị trí của bạn

Cách ngăn Google theo dõi vị trí của bạn

Dù tắt định vị, người dùng vẫn bị Google theo dõi

Dù tắt định vị, người dùng vẫn bị Google theo dõi

Cách ngăn không cho Facebook theo dõi vị trí

Cách ngăn không cho Facebook theo dõi vị trí