Vụ uống nước nấu từ cây lạ: Người chồng cũng tử vong

Vụ uống nước nấu từ cây lạ: Người chồng cũng tử vong

Vợ tử vong nghi do hái lá cây trong vườn uống: Người chồng cũng đã tử vong

Vợ tử vong nghi do hái lá cây trong vườn uống: Người chồng cũng đã tử vong

Tự đun lá cây lạ uống chữa bệnh, vợ chết, chồng nguy kịch

Tự đun lá cây lạ uống chữa bệnh, vợ chết, chồng nguy kịch

Tử vong do tự chữa bệnh?

Tử vong do tự chữa bệnh?

Hà Tĩnh: Nghi uống lá cây lạ để hạ huyết áp vợ tử vong, chồng nguy kịch

Hà Tĩnh: Nghi uống lá cây lạ để hạ huyết áp vợ tử vong, chồng nguy kịch

Vợ chết, chồng nguy kịch do uống nước cây lạ

Vợ chết, chồng nguy kịch do uống nước cây lạ

Nghi uống lá cây 'lạ' khiến vợ tử vong, chồng nguy kịch

Nghi uống lá cây 'lạ' khiến vợ tử vong, chồng nguy kịch

Nghi bị ngộ độc từ loại cây lạ, vợ tử vong chồng nguy kịch

Nghi bị ngộ độc từ loại cây lạ, vợ tử vong chồng nguy kịch

Vợ chết, chồng nguy kịch nghi do uống nước lá cây

Vợ chết, chồng nguy kịch nghi do uống nước lá cây

Hà Tĩnh: Hái lá cây trong vườn uống, vợ tử vong, chồng nguy kịch

Hà Tĩnh: Hái lá cây trong vườn uống, vợ tử vong, chồng nguy kịch

Vợ chết, chồng nguy kịch nghi do uống nước lá trong vườn

Vợ chết, chồng nguy kịch nghi do uống nước lá trong vườn

Uống nước nấu từ cây thuốc lạ, vợ chết, chồng nguy kịch

Uống nước nấu từ cây thuốc lạ, vợ chết, chồng nguy kịch

Vợ chết, chồng nguy kịch nghi do uống cây lạ để trị bệnh

Vợ chết, chồng nguy kịch nghi do uống cây lạ để trị bệnh

Uống thuốc lá trong vườn, vợ chết chồng nguy kịch

Uống thuốc lá trong vườn, vợ chết chồng nguy kịch

Vợ tử vong, chồng nguy kịch do uống nước nấu từ lá cây trồng trong vườn nhà

Vợ tử vong, chồng nguy kịch do uống nước nấu từ lá cây trồng trong vườn nhà

Vợ chết, chồng nguy kịch nghi ngộ độc do uống nước lá cây lạ

Vợ chết, chồng nguy kịch nghi ngộ độc do uống nước lá cây lạ

Hà Tĩnh: Uống thuốc lá cây trong vườn, vợ tử vong, chồng nguy kịch

Hà Tĩnh: Uống thuốc lá cây trong vườn, vợ tử vong, chồng nguy kịch

Vợ tử vong, chồng nguy kịch nghi do uống nước lá cây lạ

Vợ tử vong, chồng nguy kịch nghi do uống nước lá cây lạ

Hai vợ chồng thương vong nghi do uống nước cây không rõ nguồn gốc

Hai vợ chồng thương vong nghi do uống nước cây không rõ nguồn gốc

Vợ chết, chồng nguy kịch nghi do uống nước lá cây lạ

Vợ chết, chồng nguy kịch nghi do uống nước lá cây lạ

Hà Tĩnh: Hái lá cây trong vườn uống, vợ tử vong, chồng nguy kịch

Hà Tĩnh: Hái lá cây trong vườn uống, vợ tử vong, chồng nguy kịch

Nghi uống cây thuốc trong vườn, vợ chồng thương vong

Nghi uống cây thuốc trong vườn, vợ chồng thương vong

Vợ chết, chồng nguy kịch vì chữa bệnh bằng lá cây lạ

Vợ chết, chồng nguy kịch vì chữa bệnh bằng lá cây lạ

Vợ chết, chồng nguy kịch do uống nước nấu từ cây lạ

Vợ chết, chồng nguy kịch do uống nước nấu từ cây lạ

Vợ chết, chồng nguy kịch nghi do uống nước lá cây chữa bệnh

Vợ chết, chồng nguy kịch nghi do uống nước lá cây chữa bệnh