Học sinh đoạt giải Tin học quốc tế chia sẻ 'bí kíp' học tập

Học sinh đoạt giải Tin học quốc tế chia sẻ 'bí kíp' học tập

Olympic Tin học 2018: THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên giành 3 Huy chương

Olympic Tin học 2018: THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên giành 3 Huy chương

Đoàn Việt Nam giành HCV tại Olympic Tin học quốc tế 2018

Đoàn Việt Nam giành HCV tại Olympic Tin học quốc tế 2018

Học sinh Việt Nam giành bốn huy chương Olympic Tin học quốc tế 2018

Học sinh Việt Nam giành bốn huy chương Olympic Tin học quốc tế 2018

Học sinh Việt Nam đoạt Huy chương vàng tại Olympic Tin học quốc tế 2018

Học sinh Việt Nam đoạt Huy chương vàng tại Olympic Tin học quốc tế 2018

Đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất trong lịch sử dự Olympic Tin học quốc tế

Đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất trong lịch sử dự Olympic Tin học quốc tế

Học sinh người Hà Tĩnh giành Huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế

Học sinh người Hà Tĩnh giành Huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế

Học sinh Việt Nam bội thu huy chương tại Olympic tin học Châu Á 2018

Học sinh Việt Nam bội thu huy chương tại Olympic tin học Châu Á 2018

Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á năm 2018

Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á năm 2018

Việt Nam giành Huy chương vàng tại Olympic Tin học Châu Á năm 2018

Việt Nam giành Huy chương vàng tại Olympic Tin học Châu Á năm 2018

Việt Nam giành Huy chương Vàng tại Olympic Tin học châu Á năm 2018

Việt Nam giành Huy chương Vàng tại Olympic Tin học châu Á năm 2018

Việt Nam đoạt 7 huy chương tại Olympic Tin học châu Á 2018

Việt Nam đoạt 7 huy chương tại Olympic Tin học châu Á 2018

Việt Nam đoạt 7 huy chương Olympic Tin học châu Á 2018

Việt Nam đoạt 7 huy chương Olympic Tin học châu Á 2018

Việt Nam giành Huy chương vàng tại cuộc thi Olympic Tin học Châu Á năm 2018

Việt Nam giành Huy chương vàng tại cuộc thi Olympic Tin học Châu Á năm 2018

Học sinh Việt Nam giành 7 huy chương Olympic tin học châu Á

Việt Nam giành 7 huy chương tại Olympic Tin học châu Á

Việt Nam giành 7 huy chương tại Olympic Tin học châu Á

Việt Nam giành được 1 HC Vàng, 4 HC Bạc Olympic Tin học châu Á

Việt Nam giành được 1 HC Vàng, 4 HC Bạc Olympic Tin học châu Á

Việt Nam giành 7/7 giải thưởng Tin học châu Á, đứng thứ 3 toàn đoàn

Việt Nam giành 7/7 giải thưởng Tin học châu Á, đứng thứ 3 toàn đoàn

Việt Nam giành huy chương vàng kỳ thi Olympic Tin học châu Á 2018

Việt Nam giành huy chương vàng kỳ thi Olympic Tin học châu Á 2018

Cả 7 HS Việt Nam giành huy chương Olympic Tin học châu Á 2018

Cả 7 HS Việt Nam giành huy chương Olympic Tin học châu Á 2018

Việt Nam đứng thứ 3 kỳ thi Olympic tin học châu Á 2018

Việt Nam đứng thứ 3 kỳ thi Olympic tin học châu Á 2018

Việt Nam giành 7 huy chương tại Olympic Tin học châu Á

Việt Nam giành 7 huy chương tại Olympic Tin học châu Á