Sự cố bất ngờ trước giờ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tại Thái Bình

Sự cố bất ngờ trước giờ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tại Thái Bình

Thái Bình công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Thái Bình công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Thái Bình công bố điểm chuẩn chính thức tuyển sinh lớp 10 THPT công lập

Thái Bình công bố điểm chuẩn chính thức tuyển sinh lớp 10 THPT công lập

Xuất hiện bảng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 giả ở Thái Bình

Xuất hiện bảng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 giả ở Thái Bình

Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình: Bảng công bố điểm vào lớp 10 trên mạng là giả'.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình: Bảng công bố điểm vào lớp 10 trên mạng là giả'.

Bảng điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Thái Bình được lan truyền là giả

Bảng điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Thái Bình được lan truyền là giả

Xuất hiện bảng điểm giả kỳ thi vào lớp 10 ở Thái Bình

Xuất hiện bảng điểm giả kỳ thi vào lớp 10 ở Thái Bình

Xuất hiện bảng điểm chuẩn lớp 10 giả ở Thái Bình

Xuất hiện bảng điểm chuẩn lớp 10 giả ở Thái Bình

Xuất hiện bảng điểm giả kỳ thi lớp 10 công lập ở Thái Bình

Xuất hiện bảng điểm giả kỳ thi lớp 10 công lập ở Thái Bình