Thêm thông tin về 9 nhà khoa học trẻ nhận giải Quả cầu vàng

Thêm thông tin về 9 nhà khoa học trẻ nhận giải Quả cầu vàng

ĐH Nguyễn Tất Thành nhận giải thưởng Quả cầu vàng năm 2017

ĐH Nguyễn Tất Thành nhận giải thưởng Quả cầu vàng năm 2017

Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam được trao Quả Cầu Vàng

Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam được trao Quả Cầu Vàng

Trao thưởng cho 20 nữ sinh tiêu biểu lĩnh vực kỹ thuật năm 2017

Trao thưởng cho 20 nữ sinh tiêu biểu lĩnh vực kỹ thuật năm 2017

9 cá nhân đạt giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng 2017

9 cá nhân đạt giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng 2017

Nam sinh viên cùng 8 tiến sĩ giành giải Quả Cầu Vàng năm 2017

Nam sinh viên cùng 8 tiến sĩ giành giải Quả Cầu Vàng năm 2017

8 tiến sĩ và 1 sinh viên xuất sắc được trao Quả Cầu Vàng

8 tiến sĩ và 1 sinh viên xuất sắc được trao Quả Cầu Vàng

9 tài năng trẻ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2017

9 tài năng trẻ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2017