Nghệ An tích cực tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở

Nghệ An tích cực tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở

Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025

Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng phục vụ các đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng phục vụ các đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội điểm Chi bộ Sở Du lịch nhiệm kỳ 2020- 2025

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại Tân Kỳ

Chi bộ Phòng Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Linh hoạt, sáng tạo trong làm theo Bác

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Báo Nghệ An, Công ty CP Xây dựng Tân Nam tặng quà Tết cho người nghèo

Tăng cường tính chiến đấu và giáo dục của báo Đảng

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An quyên góp gần 40 triệu đồng hỗ trợ người nghèo

Sở Nội vụ Nghệ An kiểm tra, sát hạch công chức năm 2019

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Diễn đàn 'Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng'

Nhiều hoạt động từ thiện, hỗ trợ người nghèo ở Nghệ An

Cơ quan Đảng ủy Khối CCQ tỉnh ủng hộ Tết vì người nghèo 2019

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Khối Các cơ quan tỉnh

Tập trung hoàn thành công tác kiểm điểm tập thể, đảng viên

Liên kết phát triển KT vườn: Chưa chặt chẽ, đào tạo và hướng dẫn

Kết nạp đảng đầu tiên ở làng chài Đô Lương

Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh bồi dưỡng lý luận chính trị cho 58 đảng viên mới