Nhóm người nhận vận chuyển thuê 40 bánh ma túy với giá 100 triệu đồng

Nhóm người nhận vận chuyển thuê 40 bánh ma túy với giá 100 triệu đồng

Sau khi chặn bắt 3 đối tượng, lực lượng chức năng Cao Bằng thu đụoc 40 bánh ma túy tại hiện trường.