Hạ Long loạn bãi tắm tự phát, hàng chục trẻ em chết đuối mỗi năm

Hạ Long loạn bãi tắm tự phát, hàng chục trẻ em chết đuối mỗi năm

Quảng Ninh: Hai cháu bé tử vong do đuối nước khi tắm suối

Quảng Ninh: Hai cháu bé tử vong do đuối nước khi tắm suối

Hai bé trai đuối nước tử vong trong ao nhà

Hai bé trai đuối nước tử vong trong ao nhà

Rủ nhau ra đập tràn chơi, 2 cháu nhỏ đuối nước tử vong

Rủ nhau ra đập tràn chơi, 2 cháu nhỏ đuối nước tử vong

Đi tắm ngầm tràn, 2 trẻ nhỏ chết đuối thương tâm

Đi tắm ngầm tràn, 2 trẻ nhỏ chết đuối thương tâm

Rủ nhau ra đập tràn chơi, hai cháu nhỏ chết đuối thương tâm

Rủ nhau ra đập tràn chơi, hai cháu nhỏ chết đuối thương tâm

Trượt chân xuống đập tràn, hai cháu nhỏ chết đuối

Trượt chân xuống đập tràn, hai cháu nhỏ chết đuối

Rủ nhau ra đập tràn chơi, 2 cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra đập tràn chơi, 2 cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Rủ nhau xuống suối chơi, 2 cháu nhỏ chết thảm

Rủ nhau xuống suối chơi, 2 cháu nhỏ chết thảm

Quảng Ninh: Hai cháu nhỏ chết đuối thương tâm khi chơi ở ngầm tràn

Quảng Ninh: Hai cháu nhỏ chết đuối thương tâm khi chơi ở ngầm tràn