Báu vật nơi đầu nguồn sông Hồng

Báu vật nơi đầu nguồn sông Hồng

Trong số hơn 30 trống đồng được tìm thấy ở Lào Cai thì trống đồng Gia Phú còn tương đối nguyên vẹn.